O wydarzeniu

Forum Innowacyjnej Edukacji to międzynarodowe wydarzenie, którego motywem przewodnim są innowacyjne metody uczenia i nauczania. 26 czerwca odbędzie się już II edycja tego wydarzenia. Forum to spotkanie innowacyjnych edukatorów szkolnych i akademickich, a także szeroko pojętej branży edukacyjnej. To inspirujące wykłady prowadzone przez ekspertów z międzynarodowego środowiska, a także praktyczne warsztaty, podczas których podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami w obszarze innowacyjnych metod edukacyjnych.


Na wydarzenie zapraszamy nauczycieli, wykładowców akademickich, edukatorów i wszystkich, którzy tak jak my wierzą, że edukacja szkolna i akademicka może być lepsza, prowadzona w sposób bardziej innowacyjny, korzystająca z najnowszych dostępnych technologii i osiągnięć naukowych.

Dowiedz się jak:

 • w ciekawy i angażujący sposób przekazywać wiedzę
 • rozbudzać w młodych ludziach zapał do nauki
 • motywować pracowników i ich inspirować
 • w sposób innowacyjny prowadzić zajęcia
 • sprawnie zorganizować proces edukacyjny w czasach pandemii korzystając z najnowszych narzędzi IT i nie tylko

Edu360 to:

 • 3 wykłady eksperckie połączone z sesją Q&A – prowadzone przez ekspertów z międzynarodowego środowiska
 • 3 ścieżki tematyczne: ścieżka szkolna, ścieżka akademicka i ścieżka rozwoju osobistego
 • 18 praktycznych warsztatów do wyboru, prowadzonych przez terenów, ekspertów w swoich obszarach
 • możliwość udziału w 3 dowolnych warsztatach a po zakończeniu wydarzenia dostęp do nagrań z 3 dodatkowych, wybranych warsztatów
 • certyfikat udziału w wydarzeniu
 • webinar tylko dla uczestników wydarzenia do 2 miesięcy po jego zakończeniu

Harmonogram wydarzenia

W trakcie forum dostępne będą trzy równoległe ścieżki.

Keynote speakers - Wykłady eksperckie

img
15:10-16:20
Fostering Creativity in Tomorrow's Flipped Hybrid Classrooms: Will Blended Reality be a Game Changer? | Wspieranie kreatywności w lekcjach flip-blended: czy rzeczywistość mieszana zmieni grę?

The COVID-19 classroom has taught us about how current technologies and methodologies can support remote learners. On many campuses, large screens hosted remote students on Zoom, connecting to students and instructors in a physical classroom. Additionally, many Computer Science classrooms experimented with a flipped, active learning format. Strategically, team-based exercises are designed to allow students to leverage their collective knowledge to not only gain a deeper understanding of course material, but also practice their communication skills. We now have the opportunity to build upon our recent body of evidence of what worked and what didn’t, and apply best-practices to include participants from under-represented groups in remote communities. Though we know that active learning can keep students out of spectator mode, existing technologies only partially support instructors in creating this kind of content and fostering these online learning activities. In this talk, we will examine the opportunities to leverage blended reality---where physical environments more seamlessly merge with virtual presence---to further enhance inclusivity in Computer Science education.


Zajęcia podczas COVID-19 nauczyły nas, w jaki sposób obecne technologie i metodologie mogą wspierać uczniów w formacie zdalnym. W wielu kampusach duże ekrany gościły zdalnych uczniów korzystających z Zoom, łączących się ze studentami i instruktorami w fizycznej klasie. Ponadto wiele klas informatyki eksperymentowało z flip-blended, aktywnym formatem nauczania. Strategicznie, ćwiczenia zespołowe mają na celu umożliwienie uczniom wykorzystania ich zbiorowej wiedzy nie tylko do głębszego zrozumienia materiału kursu, ale także ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych. Podczas tego seminarium omówimy dowody na temat tego, co zadziałało, a co nie, i zastosowania najlepszych praktyk, aby uwzględnić uczestników z niedostatecznie reprezentowanych grup w odległych społecznościach. Chociaż już wiemy, że aktywne nauczanie wspomaga proces zaangażowania uczniów to istniejące technologie tylko częściowo wspierają instruktorów w tworzeniu tego rodzaju treści i wspieraniu tych działań edukacyjnych online. W tym wykładzie zbadamy możliwości wykorzystania rzeczywistości mieszanej (mixed reality/augmented reality/virtual reality) - gdzie środowiska fizyczne płynniej łączą się z wirtualną obecnością - w celu dalszego zwiększania integracji w edukacji na uczelniach wyższych.

img
16:30-17:40
Cloud Computing in Western Canadian K-12 Education: More Reach for Less Money | Jak dzięki nowoczesnym technologiom w chmurze, zwiększać możliwości edukacyjne ograniczając koszty do minimum - doświadczenia kanadyjskie

Prezentacja przedstawi strategie, które mogą dać swoim społecznościom (nauczycielom, uczniom i rodzicom) znacznie większy dostęp do technologii przy niewielkich lub żadnych dodatkowych kosztach. Zaprezentujemy strategię unowocześnienia tradycyjnej szkolnej pracowni komputerowej poprzez wykorzystanie infrastruktury chmury obliczeniowej. Ponadto pokażemy, w jaki sposób szkoły / uczelnie mogą skoncentrować swoje ograniczone zasoby finansowe, aby wywrzeć największy wpływ na swoje społeczności, wydając pieniądze na inicjatywy, które będą miały największy zasięg. Ta prezentacja może mieć znaczenie dla uczniów w szkole i w domu, zwłaszcza w kontekście obecnego przejścia COVID-19 na uczenie zdalne / hybrydowe.

img
9:30-10:50
Jak tworzyć angażujące grafiki do prowadzenia zajęć

Tworzenie ciekawych i angażujących materiałów, grafik, obrazów i prezentacji to jedna z ważniejszych umiejętności cyfrowego nauczyciela. Współczesne trendy w edukacji, nauczanie zdalne, blended learning, flip blended wymaga od nauczyciela przygotowywania różnych materiałów i treści, które uatrakcyjniają i wzbogacają prowadzone lekcje. Podczas warsztatu nauczymy się krok po kroku jak pracować z programem canva, jak zaprojektować własne grafiki i wykorzystać je do swojej pracy. Będziemy omawiać proces pracy zespołowej, jak również zapoznamy się z możliwościami programu oraz jego najważniejszym funkcjami, które warto wykorzystać podczas planowania i prowadzenia zajęć. Canva pozwoli wejść każdemu w świat projektowania i stworzyć piękne materiały graficzne.

img
9:30-10:50
Edukacja wizualna

Żyjemy w kulturze wizualnej. Otaczają nas obrazy, ikonografii, piktogramy, QRkody. Zarówno uczniowie jak i studenci, jako pokolenie naturalnie cyfrowe, myślą obrazami. Wizualizują treści, tworzą mapy myśli w ten sposób rozwijając proces pamięci i zapamiętywania. Jak zatem współczesny nauczyciel, wykładowca, edukator powinien przekazywać wiedzę aby trafiała ona do młodych ludzi, była oczekiwana i zapamiętywana? Jak tworzyć treści, przegotowywać lekcje i materiały? Podczas warsztatu poznamy kilkanaście bezpłatnych narzędzi, aplikacji i programów , które nam w tym pomogą.

img
9:30-10:50
Cele - jak je planować i skutecznie osiągać

Wszystko powstaje dwa razy... Zanim coś zrobimy najpierw musimy najpierw o tym pomyśleć. Skuteczna realizacja zamierzonych celów i marzeń to dla wielu osób wciąż wyzwanie, a jeśli chcemy skutecznie wspierać i inspirować do tego innych ludzi to najlepiej pokazać to na własnym przykładzie. Na warsztacie poruszymy tematy dotyczące zarówno tego co nas powstrzymuje w robieniu rzeczy na, których często najbardziej nam zależy oraz poznamy narzędzia do skutecznego planowania i realizacji celów zarówno osobistych jak i zawodowych, tak by od razu rozpocząć działania, które już od dawna czekają, żeby się za nie zabrać.

img
9:30-10:50
Odwrócona klasa - jak wykorzystać doświadczenie nauki zdalnej.

Warsztat jest dla nauczycieli, którzy w wyniku nauki zdalnej wzbogacili swojej umiejętności o nowe technologie cyfrowe. Podczas warsztatu dowiemy się jak wykorzystać te innowacyjne doświadczenie do prowadzenia lekcji umiejętności również po powrocie uczniów do szkół. Podczas warsztatu skupimy się na dwóch modelach nauczania mieszanego: odwróconej klasie i rotacji stacji. Naszym celem będzie, aby wszyscy uczestnicy poczuli się gotowi do prototypowania własnego modelu mieszanego uczenia się w oparciu o to, czego nauczyli się podczas warsztatu. Zrobimy to przez następne praktyki: metodologia zaangażowania uczniów w proces edukacyjny, tworzenie scenariuszy lekcji, tworzenie zadań według modelu SAMR oraz metodologii oceny kształtującej.

img
9:30-10:50
Projektowanie doświadczeń studenta piszącego pracę dyplomową

Istnieje wiele opinii na temat celowości i użyteczności procesu pisania prac dyplomowych w trakcie studiów. Bez względu na to, czy studenci uznają proces pisania pracy za sensowny czy też nie, jest to dla nich bardzo ważne, wymagające wielu zasobów przedsięwzięcie. Zapraszam na warsztat poświęcony projektowaniu doświadczeń seminarzystów. Chcę się podzielić wynikami badań przeprowadzonymi wśród studentów na temat pisania pracy dyplomowej oraz podjąć praktyczne wyzwanie zmierzające do poznania jakościowego wymiaru doświadczeń studentów, a także sformułowania zestawu propozycji do zmian usprawniających seminaria dyplomowe. W trakcie spotkania wykorzystane zostaną wybrane metody i techniki design thinking oraz inspiracje UX.

img
9:30-10:50
Konstruktywny feedback czyli informacja zwrotna która buduje.

Informacja zwrotna to jedno z kluczowych narzędzi rozwoju, zmiany i współpracy szczególnie ważne w pracy nauczyciela, wykładowcy, edukatora. Podczas szkolenia dowiemy się, jakie są rodzaje informacji zwrotnej i jak z nich umiejętnie korzystać, aby przyniosła ona korzyści zarówno uczniowi czy studentowi jak i całej klasie czy grupie. Podczas warsztatu poznamy głębiej informację zwrotną, i dowiemy się jak dostosowywać komunikaty do odbiorców. Ale nie tylko. Będziemy mieli też okazję rozpoznać osobiste schematy i blokady, które powodują zakłócenia.

img
11:50-13:10
Jak pomóc uczniom w odkrywaniu ich talentów

Jesteśmy świetni w niedostrzeganiu tego, co jest w nas dobre i skupianiu się na tym, co trzeba poprawić. Podczas warsztatu odwrócimy to myślenie. Skupimy się wyłącznie na tym co w nas dobre - na naszych talentach. Talent to zaledwie początek. Iskra, która może zamienić się w płomień lub zaledwie tlić. Jak dostrzegać u podopiecznych talenty, gdzie i jak ich szukać. Jak o nich rozmawiać. Co robić, aby te iskry zamieniać w płomienie, które powodują radość z życia, nauki, pracy, ogólne spełnienie i satysfakcję. Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, jak identyfikować talenty i jak je rozwijać, aby powstawały z nich mocne strony. Poznamy też praktyczne narzędzia, które pomogą nam w tym procesie.

img
11:50-13:10
Problem based learning - toolbox (przegląd narzędzi i metod).

Problemy są po to, aby się uczyć. Podczas warsztatu będziemy zastanawiać się jak przejść z dydaktyki opartej na uczeniu innych do dydaktyki „uczenia się”. Proponuję krótką, intensywną podróż po metodach, narzędziach i ćwiczeniach, które możesz zastosować, aby praca na problemie miała sens. Głęboko wierzę, że w dydaktyce chodzi o wybór metod, które służą konkretnym uczniom, studentom, a nie dopasowanie studentów do mojej jednej, praktykowanej od lat metody. Dlatego też, przedstawię wachlarz możliwości oraz przetestujemy wybrane narzędzie/narzędzia w praktyce. Zapraszam osoby, które mają odwagę i chęć zmienić swój sposób prowadzenia zajęć, lekcji, warsztatów – co oczywiście wymaga sporo pracy i wysiłku. Jednak, moim zdaniem, efekt jest wart zaangażowania. W programie przewiduję prezentację, m.in. case study, mapy sytuacyjnej, action learning, rozmowy opartej na tekście, ćwiczenia z zakresu scruma i desgin thinking.

img
11:50-13:10
W przygotowaniu
img
11:50-13:10
"Obrazkowe opowieści" - wykorzystanie kart metaforycznych w pracy z grupą

Warsztat jest adresowany dla nauczycieli, wychowawców, animatorów prowadzących zajęcia dla grup dziecięcych i młodzieżowych oraz dla studentów kierunkow pedagogicznych. Podczas spotkania omówione zostaną: różne rodzaje kart metaforycznych oraz zakresy ich zastosowań jako wiodącego i dodatkowego środka dydaktycznego/diagnostycznego/terapeutycznego/rekwizytu w działaniach twórczych; walory diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne, twórcze, ludyczne i animacyjne; przykładowe projekty gier z wykorzystaniem kart metaforycznych. W oparciu o karty metaforyczne tworzone podczas zajęć zostaną przeprowadzone ćwiczenia mające zastosowanie w róznych etapach (nawiązanie, podtrzymanie, wygaszanie kontaktu)i obszarach pracy z grupą (edukacja, animacja, działania twórcze, np. ruchowe).

img
11:50-13:10
Grywalizacja - jak zastosować mechanizmy gier w dydaktyce

Grywalizacja to umiejętne wykorzystywanie mechanizmów stosowanych w świecie gier i przeniesienie ich na proces edukacyjny w taki sposób, aby uzyskać wysokie zaangażowanie w wykonywanie zadań dotąd uważanych za niezbyt interesujące. Włączenie elementu rywalizacji sprawia, że uczniowie chętniej podejmują nowe wyzwania, a poczucie celu i sprawczości, element nagrody za włożony wysiłek a także przyzwolenie na popełnianie błędów, dodatkowo wzmaga zaangażowanie. Podczas warsztatu poznamy narzędzia przydatne do planowania zajęć z wykorzystaniem elementów grywalizacji.

img
11:50-13:10
W przygotowaniu
img
13:40-15:00
Mediacje – jak skutecznie rozwiązywać konflikty

Konflikty towarzyszą życiu każdego z nas. W różnym nasileniu doświadczamy ich zarówno w życiu prywatnym jaki i w środowisku szkolnym czy środowisku pracy. Jednym ze sposobów ich rozwiązywania są mediacje, będące ingerencją w konflikt neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej czyli mediatora, który nie ma kompetencji do rozstrzygania sporu, a jego rola sprowadza się jedynie do pośredniczenia w komunikacji stron i dochodzeniu przez strony do porozumienia. Ze względu na swój potencjał wychowawczy mediacje są coraz częściej wykorzystywane do pokojowego rozwiązywania konfliktów młodych ludzi. Podczas warsztatu poznamy główne założenia tej metody oraz praktyczne narzędzia, które pomogą nam występować w roli mediatora.

img
13:40-15:00
Flip Blended oraz model BOPPPS

Flip Blended jest połączeniem nauczania stacjonarnego i nauczania online. Podczas warsztatu omówimy podstawowe założenia tej metodologii oraz przećwiczymy jeden z kluczowych modeli BOPPPS, który pozwala na płynne przygotowywanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem tej metodologii. Porozmawiamy też o tym jak tworzyć treści online używając najnowszych narzędzi oraz jak facylitować czas zajęć stacjonarnych wyłącznie do działań praktycznych. Dzięki podejściu Flip Blended zdecydowanie zwiększa się zaangażowanie studentów/uczniów co pozwala na lepsze rozumienie i przyswajanie wiedzy.

img
13:40-15:00
Automotywacja - jak się nie wypalić zawodowo

W trakcie przygotowania

img
13:40-15:00
Wolne zasoby edukacyjne i cyfrowe narzędzia w pracy nauczyciela.

W trakcie warsztatu uczestnicy poznają zasady korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, otrzymają pakiet najważniejszych informacji dotyczących prawa autorskiego i licencji Creative Commons, dowiedzą się na czym polega dozwolony użytek edukacyjny i kiedy go się stosuje. Zrobimy przegląd wybranych interesujących zasobów, które są pomocne w codziennej pracy edukacyjnej. Wskażę kilka przykładowych źródeł, w których znajdziecie Państwo zbiory bezpłatnych materiałów, m.in. zdjęć, grafik i filmów, które można legalnie pobierać i wykorzystywać na zajęciach oraz w przygotowywanych publikacjach. Podam również kilka przykładów prostych w obsłudze narzędzi, które ułatwiają pracę w zdalnej edukacji pozwalając na obróbkę i przetwarzania plików graficznych oraz dokumentów.

img
13:40-15:00
Facylitacja – jak zwiększyć efektywność pracy z grupą.

Facylitacja to forma grupowej edukacji spersonalizowanej, w której uczenie się oddajemy w ręce grupy (uczniów, studentów, pracowników), a prowadzący staje się bardziej „strażnikiem" procesu grupowego niż przekaźnikiem informacji. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę i kompetencje niezbędne w zakresie facylitowania grup (prowadzenia procesu grupowego w oparciu o nauczanie problemowe, myślenie kreatywne i synergię, współpracę grupy).

img
15:15-16:45
Kreowanie własnej ścieżki rozwoju z wykorzystaniem kart metaforycznych

Warsztat jest adresowany dla pedagogów szkolnych, doradców edukacyjno-zawodowych, tutorów, coachów, wychowawców, studentów. Ma na celu przybliżenie kart metaforycznych jako środka stosowanego podczas pracy indywidualnej i zespołowej z osobami planującymi rozwój w różnych obszarach (cele, detreminanty motywacji, mapowanie). Zaprezentowane zostaną profesjonalne zestawy kart oraz możliwości tworzenia własnych kart przez uczestników spotkań. Zaproponowane zostaną przykładowe ćwiczenia przydatne w różnych etapach pracy (nawiązanie, podtrzymanie, wygaszanie kontaktu) z jednostką/grupą oraz w różnych częściach spotkania (wstępna, właściwa, zamykająca).

Bilety

Sprzedaż biletów jest wspierana poprzez system Konfeo

img

PROMO

299 PLN

 • Dostępna do końca marca
 • Wykłady eksperckie połączone z sesją Q&A – prowadzone przez ekspertów z międzynarodowego środowiska,
 • Trzy ścieżki warsztatów - szkolna, akademicka oraz rozwoju osobistego
 • Po zakończeniu wydarzenia dostęp do nagrań z wybranych warsztatów
 • Zaproszenie na dedykowany, bezpłatny webinar (do 3 miesięcy po wydarzeniu)
 • Imienny certyfikat udziału w wydarzeniu dla każdego uczestnika
imgKup bilet
img

STANDARD

349 PLN

 • Dostępna do 11 czerwca
 • Wykłady eksperckie połączone z sesją Q&A – prowadzone przez ekspertów z międzynarodowego środowiska,
 • Trzy ścieżki warsztatów - szkolna, akademicka oraz rozwoju osobistego
 • Po zakończeniu wydarzenia dostęp do nagrań z wybranych warsztatów
 • Zaproszenie na dedykowany, bezpłatny webinar (do 3 miesięcy po wydarzeniu)
 • Imienny certyfikat udziału w wydarzeniu dla każdego uczestnika
imgKup bilet
img

Zniżka grupowa

5/10/15%

 • W przypadku zapisania się 3 osób z jednej instytucji, zniżka wynosi 5% od obecnie dostępnej ceny
 • Natomiast w przypadku zgłoszenia powyżej 5 osób zniżka wyniesie 10%
 • Nowy próg - zgłoś 3 osoby i uzyskaj 15%
 • Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, aby uzyskać zniżkę grupową
imgSkontaktuj się

Prelegenci

Poznaj wszystkich prezentujących podczas naszej konferencji - najedź myszką aby poznać szczegółowe informacje

img

Dr Peter Hołowka

Dyrektor technologiczny West Point Grey Academy oraz Wiceprezydent CIO Canada

img

Dr Yvonne Coady

Profesor w University of Victoria oraz Northeastern University

img

Dr inż. Michał Aibin

Prezes Instytutu Innowacyjnej Edukacji, Profesor na BCIT

img

Damian Godlewski

Trener w obszarze rozwoju osobistego, coach

img

Dorota Wlaźlak

Trener i egzaminator w obszarze zarządzania projektami, akredytowany coach.

img

Dr Beata Master

Tutor, superwizor procesów tutorskich, coach oraz trener kompetencji interpersonalnych

img

Dr Tetiana Shvets

Kierownik Centrum Kształcenia na Odległość w Prywatnej Szkole „Ateny” w Kijowie

img

Anna Kaczalska

Trener rozwoju osobistego

img

Dr Tomasz Tokarz

Trener, coach, mediator, wykładowca akademicki

img

Agnieszka Deja

Trener w obszarze rozwoju osobistego, akredytowany coach

img

dr Dominika Hofman-Kozłowska

Tutor, trener, superwizor procesów tutorskich

img

Tomasz Żelichowski

Trener w obszarze kompetencji cyfrowych

img

Malva Gasowski

Trener w zakresie biznesu, coache i międzynarodowy autor

img

dr Iwona Wendreńska

Dr nauk humanistycznych

img

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

Ekspert HR / Przedsiębiorca

img

dr Wojciech Ratajek

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki.