O wydarzeniu

Forum Innowacyjnej Edukacji to międzynarodowe wydarzenie, którego motywem przewodnim są innowacyjne metody uczenia i nauczania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak:

 • w ciekawy i angażujący sposób przekazywać wiedzę
 • rozbudzać w młodych ludziach zapał do nauki
 • motywować pracowników i ich inspirować
 • w sposób innowacyjny prowadzić zajęcia
 • sprawnie zorganizować proces edukacyjny w czasach pandemii korzystając z najnowszych narzędzi IT i nie tylko
to zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu!

Forum to spotkanie innowacyjnych edukatorów, zarówno szkolnych, akademickich, jak i tych którzy odpowiadają za rozwój pracowników w firmach. To ciekawe wykłady prowadzone przez gości z międzynarodowego środowiska, a także praktyczne warsztaty, podczas których podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami w obszarze innowacyjnych metod edukacyjnych.

Na wydarzenie zapraszamy nauczycieli, wykładowców akademickich, edukatorów i wszystkich, którzy tak jak my wierzą, że edukacja szkolna, akademicka oraz rozwój osobisty w firmach może być lepszy i prowadzony w sposób bardziej innowacyjny, używając najnowszych dostępnych technologii i technik.

Harmonogram wydarzenia

W trakcie forum dostępne będą trzy równoległe ścieżki.

Keynote speakers - Wykłady eksperckie

img
17:00-18:00
Innovating in an Era of Online Learning | Innowacje w Erze Nauczania Zdalnego

The move to online delivery of education due to current events was immediate and urgent. This talk will discuss handling the process of moving to online, different approaches to online education, how to create an enjoyable learning experience for students and use the current situation as a way to evolve to an eLearning strategy that takes advantages of technology in post-secondary education. It will draw from experiences of moving the BCIT Computing programs to the current mode of online delivery using the latest tech available on the market.


Przejście na edukację zdalną ze względu na bieżące wydarzenia było natychmiastowe. Podczas wykładu omówię sposoby radzenie sobie z procesem przechodzenia do edukacji online, różne podejścia do edukacji online, jak stworzyć przyjemne doświadczenie edukacyjne dla uczniów i wykorzystać obecną sytuację jako sposób zbudowania strategię e-learningu, która wykorzystuje zalety technologii w szkołach policealnych. Główne przykłady będą opierać się na doświadczeniach związanych z przeniesieniem programów BCIT do obecnego trybu - czyli trybu nauczania zdalnego, używając najnowszych technologii dostępnych na rynku.

img
12:00-12:45
Development of employees' competences | Wszechstronny rozwój kompetencji pracowników

Edukacja w biznesie dotyka aspektów związanych z nowoczesnymi metodami nauczynia, innowacyjnymi technologiami i strategią rozwoju firm, których potencjał coraz badziej zależny jest od rozwoju kompetencji ich pracowników. Podczas mojego wystąpienia podzielę się blisko 8-letnią historią wielopoziomowego, wzajemnego rozwoju kompetencji w gronie ponad 100 przedsiębiorców, właścicieli i menedżerów firm zrzeszonych w ramach innowacyjnego klastra firm IT - ITCorner, a także omówię przykłady innowacyjnych projektów edukacyjnych wspierających przejście branży szkoleniowej do przestrzeni internetowej w trudnych czasach pandemii COVID-19.

img
10:15-11:40
Edukacja online: podstawowe wyzwania

Celem warsztatu będzie przekazanie praktycznej wiedzy z obszaru organizacji i realizacji lekcji online podczas zdanej nauki na podstawie własnych doświadczeń oraz zgodnie z zaleceniami kursów Uniwersytetu w Edynburgu, Uniwersytetu Londyńskiego, Kurvits Studio – Tallinn, Estonia. Podczas warsztatu dowiemy się, od czego zacząć zdalne nauczanie, co jest najważniejsze. Nauczymy się projektować proces uczenia się w formie online (od organizacji uczenia się w całej szkole do tworzenia osobnej lekcji lub spotkania wychowawczego). Poznamy narzędzia pozwalające na utrzymanie zaangażowania w procesie uczenia, a także zaangażowania w proces uczenia praktyczne porady: jak utrzymywać emocjonalny kontakt z uczniami na odległość oraz jak zadbać o siebie, aby nie dopadło nas wypalenie zawodowe.

img
10:15-11:40
Grywalizacja - jak zastosować mechanizmy gier w dydaktyce

Grywalizacja to umiejętne wykorzystywanie mechanizmów stosowanych w świecie gier i przeniesienie ich na proces edukacyjny w taki sposób, aby uzyskać wysokie zaangażowanie w wykonywanie zadań dotąd uważanych za niezbyt interesujące. Włączenie elementu rywalizacji sprawia, że uczniowie chętniej podejmują nowe wyzwania, a poczucie celu i sprawczości, element nagrody za włożony wysiłek a także przyzwolenie na popełnianie błędów, dodatkowo wzmaga zaangażowanie. Podczas warsztatu poznamy narzędzia przydatne do planowania zajęć z wykorzystaniem elementów grywalizacji.

img
10:15-11:40
Efektywne i angażujące modele spotkań

Spotkania zawodowe i biznesowe prowadzone w tradycyjny sposób zwykle kojarzą nam się z przeładowaną informacjami prezentacją, nudą, poczuciem braku wpływu na rezultat, stratą czasu. Uczestnicy są słabo zaangażowani, a spotkanie dominują zazwyczaj te same osoby, nie poznajemy więc innych punktów widzenia. Na warsztacie powiemy sobie krótko o tej ewolucyjnej zmianie i o tym jakie ma odzwierciedlenie w nowoczesnych modelach spotkań. Przede wszystkim skupimy się jednak na przećwiczeniu kilku takich modeli, znanych ze zbioru Liberating Structures autorstwa Henriego Lipmanowicza i Keitha McCandlessa. Uczestnicy doświadczą więc na sobie mechaniki proponowanych modeli, a po warsztacie będą mogli je bezpośrednio wdrożyć do własnej praktyki.

img
10:15-11:40
Facylitacja - jak zwiększyć efektywność pracy z grupą - warsztat łączony

Facylitacja to forma grupowej edukacji spersonalizowanej, w której uczenie się oddajemy w ręce studentów, a prowadzący staje się bardziej „strażnikiem" procesu grupowego niż przekaźnikiem informacji. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę i kompetencje niezbędne w zakresie facylitowania grup (prowadzenia procesu grupowego w oparciu o nauczanie problemowe, myślenie kreatywne i synergię, współpracę grupy). Doświadczymy podczas warsztatu czym różni się facylitacja w odniesieniu do prowadzenia zajęć oraz poznamy narzędzia, które wykorzystuje się w tym modelu pracy z ludźmi.

img
10:15-11:40
Facylitacja - jak zwiększyć efektywność pracy z grupą - warsztat łączony

Facylitacja to forma grupowej edukacji spersonalizowanej, w której uczenie się oddajemy w ręce studentów, a prowadzący staje się bardziej „strażnikiem" procesu grupowego niż przekaźnikiem informacji. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę i kompetencje niezbędne w zakresie facylitowania grup (prowadzenia procesu grupowego w oparciu o nauczanie problemowe, myślenie kreatywne i synergię, współpracę grupy). Doświadczymy podczas warsztatu czym różni się facylitacja w odniesieniu do prowadzenia zajęć oraz poznamy narzędzia, które wykorzystuje się w tym modelu pracy z ludźmi.

img
10:15-11:40
Facylitacja - jak zwiększyć efektywność pracy z grupą - warsztat łączony

Facylitacja to forma grupowej edukacji spersonalizowanej, w której uczenie się oddajemy w ręce studentów, a prowadzący staje się bardziej „strażnikiem" procesu grupowego niż przekaźnikiem informacji. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę i kompetencje niezbędne w zakresie facylitowania grup (prowadzenia procesu grupowego w oparciu o nauczanie problemowe, myślenie kreatywne i synergię, współpracę grupy). Doświadczymy podczas warsztatu czym różni się facylitacja w odniesieniu do prowadzenia zajęć oraz poznamy narzędzia, które wykorzystuje się w tym modelu pracy z ludźmi.

img
13:30-15:00
Blended Learning w nowoczesnej szkole

Świat się zmienia a wraz z nim podejście do uczenia się. Blended Learning rozwija umiejętności komunikacyjne, daje możliwość refleksji i informacji zwrotnej, przyspiesza proces przyswajania wiedzy. W czasach pandemii jest doskonałą alternatywą dla nauczania stacjonarnego. Metodę Blended Learnig wyróżnia elastyczność, otwartość, indywidualne podejście. Podczas warsztatu poznamy główne założenia metody Blended Learning, poznamy zasady i modele nauczania mieszanego a także zdobędziemy własne doświadczenie w projektowaniu procesu edukacyjnego w jednym z modeli mieszanego uczenia się.

img
13:30-15:00
Design Thinking dla uczelni?

O Design Thinking mówi się wiele, ale wciąż brzmi tajemniczo. Niby popularne, ale czy wszędzie? Co na to szkoła, uczelnia? Czy edukacja może polubić się z metodą projektową i w jakim celu? Do czego empatia i lateralność mogą zaprowadzić dydaktyków? Podczas spotkania odpowiedzi na te właśnie pytania oraz inspiracje, co do wykorzystywania metody. Podpowiem również jakich specjalistów warto zapraszać do wspólnego projektowania i dlaczego to takie ważne.

img
13:30-15:00
Jak projektować odpowiedzialne rozwiązania technologiczne dla sektora edukacji?

Interaktywny warsztat adresujący temat odpowiedzialności firm technologicznych, wraz z praktycznym zarysowaniem potencjalnych rozwiązań dla dwóch przypadków zastosowań (przypadków użycia) przez uczestnikow. Podczas warsztatu uczestnicy zidentyfikują cechy "odpowiedzialnych rozwiązań informatycznych". A następnie, wspólnie, wypracowane zostaną pomysły rozwiązań, na zaadresowanie 2 wymagań sektora edukacji. Uczestnicy wybiorą 2-3 idea, do których opracujemy w formie warsztatowej wytyczne projektowe jakimi mogą się kierować docelowe rozwiązania.

img
13:30-15:00
Nauczyciel w roli coach'a

Coaching to sprawdzona metoda, która umiejętnie stosowana pozwala na osiąganie ponadprzeciętnych wyników. W szkole, coaching może stać się skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności zawodowej dyrektorów i nauczycieli oraz nieocenioną pomocą w odkrywaniu i wykorzystaniu posiadanych zasobów ucznia. Jak pracować z uczniami wykorzystując do tego metodę coachingu? Jak ich skutecznie motywować do podejmowania wyzwań, pomagać w wyznaczaniu celów oraz towarzyszyć im w drodze do ich realizacji? W ramach warsztatów uczestnicy poznają wybrane narzędzia, a uczenie się poprzez doświadczanie na sobie być może stanie się inspiracją do ich własnej pracy w przestrzeni edukacyjnej.

img
13:30-15:00
Budowanie marki osobistej

Wraz z rosnącą popularnością innowacyjnych metod nauczania, wielu nauczycieli i akademików zadaje sobie pytanie: czy zajęcia muszę prowadzić tylko w murach szkoły, organizacji lub uczelni? Czy istnieje rynek na innowacyjne metody nauczania? Jak mogę pozyskiwać podopiecznych niezależnie od miejsca w którym pracuję? Jak mogę zyskać własną niezależność jako edukator i oferować swoje autorskie usługi dla uczniów i studentów? Na tych pytaniach będzie koncentrował się niniejszy warsztat! Uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania oferty swoich usług, poznają zasady tworzenia marki osobistej oraz praktyczne sposoby, jak można tę markę komunikować, promować i dzięki temu pozyskiwać podopiecznych.

img
13:30-15:00
Team Building zdalnie

Korzystając z możliwości jakie daje nam technologia, Malva pokaże Wam w jaki sposób przygotować i prowadzić warsztaty lub spotkania online, aby każda osoba w zespole wiedziała, że jest ważną częścią całości. Dzięki temu nauczymy się organizować wspólne działania rozproszonego zespołu.

img
15:15-16:45
Kiedy uczy się mózg? O znaczeniu neurodydaktyki w edukacji

Proces uczenia się oraz praca mózgu podczas tego procesu to temat, który wciąż przynosi nowe odkrycia. Nasze mózgi lubią się uczyć, tylko muszą tego chcieć. Jak przełożyć tą wiedzę na zasady skutecznego uczenia się? Podczas warsztatu porozmawiamy o neurologicznym podłożu koncentracji uwagi, motywacji, uczenia się oraz pamięci i kojarzeniu na poziomie edukacji szkolnej. Weźmiemy też udział w aktywnościach wspierających uczenie się przyjazne mózgowi, co będzie miało wpływ na podniesienie naszej świadomości w zakresie biologicznego podłoża zmian zachodzących w mózgu.

img
15:15-16:45
Mentoring jako metoda transferu wiedzy

Facylitacja to forma grupowej edukacji spersonalizowanej, w której uczenie się oddajemy w ręce studentów, a prowadzący staje się bardziej „strażnikiem" procesu grupowego niż przekaźnikiem informacji. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę i kompetencje niezbędne w zakresie facylitowania grup (prowadzenia procesu grupowego w oparciu o nauczanie problemowe, myślenie kreatywne i synergię, współpracę grupy). Doświadczymy podczas warsztatu czym różni się facylitacja w odniesieniu do prowadzenia zajęć oraz poznamy narzędzia, które wykorzystuje się w tym modelu pracy z ludźmi.

img
15:15-16:45
Industry Sponsored Student Projects

W trakcie tego warsztatu omówimy sobie sposób działania Industry Sponsored Student Projects na BCIT oraz proces aplikacji, tak aby Twoja firma mogła postarać się uzyskać zespół developerów do swojego projektu za 500 CAD za trzy miesiące! Projekt jest ten wspierany przez rząd kanadyjski, a umiejętności programistów to przede wszystkim szeroko pojęty web i mobile develepment oraz DevOps.

img
15:15-16:45
Talenty - jak je odkrywać?

Każdy z nas ma unikalny zestaw talentów, które występują w różnym nasileniu. Mają one wpływ na to kim jesteśmy, jak pracujemy, jak się uczymy a nawet jak się zachowujemy. Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, jak identyfikować u uczniów ich mocne strony i potencjały oraz jak z nimi pracować, aby dzięki tej wiedzy osiągali lepsze rezultaty. Poznamy też praktyczne narzędzia, które w łatwy sposób pozwolą nam zidentyfikować talenty i mocne strony naszych podopiecznych.

img
15:15-16:45
Jak skutecznie i sprawnie pracować ze studentami w formule online

Zjawisko „nadmiaru informacji” bądź informacyjnego przeładowania (z ang. information overload) dotyczy zarówno: nauczycieli szukających nowych informacji, uczniów i studentów poszukujących sprawdzonej wiedzy oraz kadry borykającej się ze sprawnym przekazywaniem danych. W części warsztatowej poznamy podstawy zaawansowanego wyszukiwania Google hacking oraz organizacji poczty Gmail. Poznamy także idę narzędzia eduPlace.me które łączy się z metodyką pracy SOLE (z ang. Selv organised learning environments), czyli samo organizującego środowiska uczenia się, które pozwala na łatwe, szybkie i profesjonalne zarządzanie informacjami.

img
15:15-16:45
Przywództwo w biznesie

Temat wiecznie żywy… Już coraz rzadziej się zastanawiamy nad tym czy zamiana „kierownika” na „przywódcę” czy „lidera” to tylko zmiana terminu. Doskonale wiemy, że to o wiele więcej, to zmiana prze wielkie „ZET”. Przywództwo to inne myślenie o biznesie, o sobie, o sobie w konkretnej roli, o współpracownikach, po prostu o ludziach. Przyjrzymy się aktualnym trendom, regułom oraz narzędziom w biznesowym przywództwie.

Bilety

Sprzedaż biletów jest wspierana poprzez system Konfeo

img

Standard

199 PLN

 • Dostępna do 6 grudnia
 • Trzy ścieżki - szkolna, akademicka oraz biznesowa
 • Keynote od dziekana British Columbia Institute of Technology, wieloletniego wiceprezesa IBM Kanada
 • Zaproszenie na dedykowany, bezpłatny webinar (do 3 miesięcy po wydarzeniu)
 • Imienny certyfikat udziału w wydarzeniu dla każdego uczestnika
imgKup bilet
img

Zniżka grupowa

5%

 • W przypadku zapisania się 3 osób z jednej instytucji, zniżka wynosi 5% od obecnie dostępnej ceny
 • Natomiast w przypadku zgłoszenia powyżej 5 osób zniżka wyniesie 10%
 • Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, aby uzyskać zniżkę grupową
 • Każdy uczestnik otrzyma zaproszenie na dedykowany, bezpłatny webinar (do 3 miesięcy po wydarzeniu) oraz imienny certyfikat udziału w wydarzeniu
imgSkontaktuj się
img

Zniżka grupowa

10%

 • W przypadku zapisania się 3 osób z jednej instytucji, zniżka wynosi 5% od obecnie dostępnej ceny
 • Natomiast w przypadku zgłoszenia powyżej 5 osób zniżka wyniesie 10%
 • Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, aby uzyskać zniżkę grupową
 • Każdy uczestnik otrzyma zaproszenie na dedykowany, bezpłatny webinar (do 3 miesięcy po wydarzeniu) oraz imienny certyfikat udziału w wydarzeniu
imgSkontaktuj się

Prelegenci

Poznaj wszystkich prezentujących podczas naszej konferencji - najedź myszką aby poznać szczegółowe informacje

img

Mike Starkey

Dziekan BCIT oraz wieloletni CEO IBM Canada

img

Przemek Skrzek

Pomysłodawca i członek zarządu ITCorner, przedsiębiorca i menedżer w branży IT

img

Karolina Marzantowicz

Doradca biznesowy, poprzednio CTO IBM Eastern Europe

img

Dr Michał Aibin

Prezes Instytutu Innowacyjnej Edukacji, Profesor na BCIT

img

Damian Godlewski

Trener w obszarze rozwoju osobistego, tutor, coach, mentor

img

Dorota Wlaźlak

Trener i egzaminator w obszarze zarządzania projektami, akredytowany tutor i coach.

img

Dr Beata Master

Tutor, superwizor procesów tutorskich, coach oraz trener kompetencji interpersonalnych

img

Dr Tetiana Shvets

Kierownik Centrum Kształcenia na Odległość w Prywatnej Szkole „Ateny” w Kijowie

img

Anna Kaczalska

Trener rozwoju osobistego

img

Dr Tomasz Tokarz

Trener, coach, mediator, wykładowca akademicki

img

Agnieszka Deja

Trener w obszarze rozwoju osobistego, akredytowany coach

img

dr Tomasz Kopczyński

Przedsiębiorca, twórca pomocy edukacyjnych, wykładowca, ekspert dla NCBiR

img

Ewa Dębska

Trener w zakresie edukacji online

img

Malva Gasowski

Trener w zakresie biznesu, coache i międzynarodowy autor

Aktualności

img
Karolina Marzantowicz prelegentem na Edu 360!

Do grona ekspertów, którzy poprowadzą warsztaty i wykłady na grudniowych Forum Innowacyjnej Edukacji dołączyła właśnie Katarzyna Marzantowicz. Karolina łączy świat technologii, innowacji biznesowych i psychologii. Wspiera start-upy i dojrzałe organizacje w budowaniu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań. Jest światowym ekspertem w dziedzinie blockchain / DLT z dużym doświadczeniem praktycznym. Karolina wierzy w technologię jako czynnik umożliwiający rozwój i innowacje biznesowe. Pasjonują ją technologie zdecentralizowane i możliwości jakie dają redefiniując znane zasady cyfrowej gospodarki. Obecnie zajmuje się obszarami takimi jak szeroko pojmowane cyberbezpieczeństwo, prywatność danych, opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych algorytmów kryptograficznych. Jest prelegentem na globalnych konferencjach, wykłada na uniwersytetach w kraju i za granicą; jest autorką wielu publikacji, patentów i współautorką 2 książek. Lubi biegać, i spędzać czas w górach. Na Edu360 poprowadzi warsztat: Jak projektować odpowiedzialne rozwiązania technologiczne dla sektora edukacji.

img
Mike Starkey z British Columbia Institute of Technology na EDU360!

Z radością informujemy, że naszego partnera w organizacji wydarzenia: British Columbia Institute of Technology będzie reprezentowana na Edu 360 przez Mike Starkey, Dziekan wydziału Computing. Podczas 30-letniej międzynarodowej kariery w IBM Mike Starkey pełnił różne funkcje, w tym dyrektora ds. Technicznych i wiceprezesa ds. Przywództwa technicznego w Europie Wschodniej oraz w Chinach. Mike zdobył wiele wyróżnień i patentów i jest prawdziwym innowatorem. Przez całą swoją karierę uczył i szkolił dyrektorów technicznych. Jego zespoły techniczne działały w 29 krajach. Na Edu360 wygłosi wykład ekspercki: Innowacje w Erze Nauczania Zdalnego.

img
Przemysław Skrzek z eksperckim wykładem na Edu 360!

Przemysław Skrzek dołączył do ekspertów wydarzenia Edu360 . Przemek jest przedsiębiorcą w branży IT, executive managerem, pomysłodawcą i animatorem wrocławskiego klastra firm informatycznych ITCorner. Wyznawca podejścia "together is better" z misją jednoczenia ludzi chcących tworzyć WARTOŚĆ. Za działania na rzecz rozwoju współpracy wrocławskich firm branży nowych technologii wyróżniony przez Prezydenta Wrocławia nagrodą „Kreatywny Wrocławia 2019". Z pasji – trener i caoch biznesu, mentor w projektach startupowych, praktyk nowoczesnych metod zarządzania i muzyczny multiintrumentalista. Entuzjasta metodyk zwinnych i tworzenia kultury organizacyjnej wspierającej wykorzystanie energii i talentów pracowników firm. Na co dzień odpowiedzialny za strategię rozwoju firm branży IT oraz prowadzenie kluczowych dla nich projektów, współzałożyciel i prezes zarządu firmy programistycznej Cohesiva IT Special Forces, pracowni rekrutacyjnej Recruitiva, agencji doradczej LEANSPIN. i startupu edukacyjnego YOU.BAND. Na Edu360 wygłosi wykład ekspercki: Wszechstronny rozwój kompetencji pracowników