O wydarzeniu

EDU360 - Międzynarodowe Forum Innowacyjnej Edukacji to wydarzenie, którego motywem przewodnim są innowacyjne metody uczenia i nauczania. W dniach 9-10 grudnia 2022 roku odbędzie się już III edycja tego wydarzenia. Forum to spotkanie innowacyjnych edukatorów szkolnych i akademickich, a także szeroko pojętej branży edukacyjnej którzy tak jak my wierzą, że edukacja może być bardziej innowacyjna. EDU360 to inspirujące wykłady a także przykłady dobrych praktyk prowadzone przez prelegentów i ekspertów z międzynarodowego środowiska, oraz praktyczne warsztaty, podczas których dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniami i narzędziami w obszarze innowacyjnych metod edukacyjnych.


Na wydarzenie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół, wykładowców akademickich, edukatorów i wszystkich zainteresowanym zmianą edukacji na lepszą. Pierwsze dwie edycje EDU360 zgromadziły ponad 400 osób, a samo wydarzenie zostało bardzo wysoko ocenione pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

Podczas EDU360 podzielimy się wiedzą:

 • w ciekawy i angażujący sposób przekazywać wiedzę
 • jak budować relacje i zaangażowanie w grupie
 • jak motywować do zdobywania wiedzy
 • jak w sposób innowacyjny prowadzić zajęcia z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT
 • jak bezpiecznie korzystać z zasobów cyfrowych
 • jak sprawnie zorganizować proces edukacyjny w czasach po pandemii korzystając z wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki zdalnej

EDU360 to:

 • 2 wykłady eksperckie połączone z sesją Q&A – prowadzone przez prelegentów z międzynarodowego środowiska
 • 2 panele dobrych praktyk – prowadzone przez ekspertów z międzynarodowego środowiska
 • 12 praktycznych warsztatów do wyboru, prowadzonych przez trenerów, ekspertów w swoich obszarach
 • możliwość udziału we wszystkich wykładach i panelach oraz trzech dowolnie wybranych warsztatach
 • certyfikat udziału w wydarzeniu
 • webinar tylko dla uczestników wydarzenia do 2 miesięcy po jego zakończeniu

Rekomendacje

img
img
img
img
img
img
img
img

Keynote speakers - Wykłady eksperckie

img
9 grudnia 17:30-18:30
Work-integrated Experiential Learning: Post-secondary institutions and students building capacity to optimize the strength of a diverse workforce
Jak tworzyć inkluzywną edukację, dostosowaną do wielokulturowości, aby łatwiej było pracować w zespołach rozproszonych.

Students who study at Canadian colleges and universities both reflect and contribute to the diversity of Canada’s population. As much as Canada prides itself as a leading multicultural nation, and Prime Minister Trudeau celebrates that “diversity is Canada’s strength”, the diverse academic, cultural, linguistic, and professional capital of international students, recent immigrants, first generation Canadians, Indigenous Peoples, and other minoritized folx continues to be minimized through a discriminatory deficit lens applied by workplace regimes of competence. As post-secondary institutions increasingly recognize work-integrated learning as fundamental to student development and success, faculty, staff, and students leading work-integrated programs are developing promising practices to transform workplace cultures in ways that optimize the strength of a diverse workforce.

Studenci, którzy studiują na kanadyjskich uniwersytetach, odzwierciedlają i przyczyniają się do różnorodności populacji Kanady. Tak samo jak Kanada szczyci się tym, że jest wiodącym wielokulturowym krajem, a premier Trudeau celebruje, że „różnorodność jest siłą Kanady”, różnorodny kapitał akademicki, kulturowy, językowy i zawodowy międzynarodowych studentów, niedawnych imigrantów, Kanadyjczyków pierwszego pokolenia, rdzennej ludności, oraz innych grup mniejszościowych są nadal minimalizowane poprzez różnorodną dyskryminacje w miejscu pracy. Ponieważ instytucje policealne coraz częściej uznają uczenie się zintegrowane z przemysłem za fundamentalne dla rozwoju i sukcesu uczniów i studentów, wykładowcy oraz pracownicy prowadzący programy zintegrowane z pracą opracowują obiecujące praktyki przekształcania kultury miejsca pracy w sposób, który zooptymalizuje siłę zróżnicowanej siły roboczej.

img
9 grudnia 16:30-17:30
From Teams to Minecraft: Spending a year with Microsoft and bringing industry practice and insights back into a higher education classroom
Jak skutecznie przenieść rozwiązania i modele biznesowe do edukacji. Dobre praktyki na podstawie doświadczeń w pracy z Microsoft.

How are career-focused programs in higher education adapting to ongoing changes from the pandemic? How can we use technology more effectively in both the in-person and hybrid classroom, beyond the LMS and Zoom. What is the new reality of work that our students are graduating to join? BCIT Computing faculty member Trevor Lord had the opportunity to spend a year working with Microsoft Education, to learn from one of the world’s leading information technology vendors as well as from the education customers Microsoft supports around the world. In this session Trevor will share some of the insights he gained from his recent experience with Microsoft. He will discuss how the experience impacted his curriculum and his students, and how it will continue to enhance his teaching in the future, such as working with tools like Microsoft Teams and Minecraft. He will also share benefits and recommendations for this kind of industry-focused professional development engagement.

W jaki sposób programy skoncentrowane na karierze w szkolnictwie wyższym dostosowują się do bieżących zmian spowodowanych pandemią? W jaki sposób możemy efektywniej wykorzystywać technologię zarówno podczas zajęć "face-2-face", jak i zajęć hybrydowych, niestosując platform edukacyjnych typu Moodle czy wideokonferencji Zoom. Jaka jest nowa rzeczywistość pracy, do której dołączają nasi studenci? Członek wydziału BCIT Computing, Trevor Lord, miał okazję spędzić rok pracując z Microsoft Education, aby uczyć się od jednego z wiodących światowych dostawców technologii informatycznych, a także od klientów edukacyjnych obsługiwanych przez Microsoft na całym świecie. Podczas tej sesji Trevor podzieli się niektórymi spostrzeżeniami, jakie zdobył dzięki niedawnemu doświadczeniu z firmą Microsoft. Omówi, w jaki sposób to doświadczenie wpłynęło na jego program nauczania i uczniów oraz w jaki sposób będzie nadal ulepszać jego nauczanie w przyszłości, na przykład poprzez pracę z narzędziami takimi jak Microsoft Teams i Minecraft. Podzieli się również korzyściami i zaleceniami dotyczącymi tego rodzaju zaangażowania w rozwój zawodowy zorientowany na branżę.

img
10 grudnia 17:10-18:20
Pivoting to Hi-Flex Education Delivery – Rapid Responses to Changing Delivery Restrictions.
Edukacja hybrydowa. Analiza przypadku szybkiej odpowiedzi na zmianę modelu nauczania wynikającej ze zmienności otoczenia.

The British Columbia Institute of Technology offers several two-year applied computing diplomas. As a result of COVID-19 restrictions these diplomas were forced to make a sudden pivot to online delivery. After two semesters of online delivery the return to on campus delivery over the next two semesters was uneven with varying numbers of students and faculty still off premises for extended periods of time. In response several emergent delivery adaptions were employed by faculty to accommodate the HyFlex delivery requirements. Faculty were not formally prepared for such transitions and their delivery processes evolved organically. We conducted post hoc seminars in which we asked faculty about their opinion on different approaches to delivery, the relative effectiveness of the delivery technique, and the operational challenges of each approach. Preliminary examination of the feedback indicated that synchronous HyFlex delivery simultaneously teaching to in class and remote students was the most challenging delivery method. Initial feedback was that successful Hyflex delivery requires the allocation of additional resources compared to conventional delivery in the form of facilitation staff and broadcast equipment. The progression from on-campus to online to HyFlex delivery has highlighted several opportunities to improve applied technical education delivery while identifying corresponding challenges that need to be addressed in order to be successful.

British Columbia Institute of Technology, podobnie jak większość instytucji edukacyjnych na świecie, w wyniku ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 przeszła na zdalny system nauczania. Po dwóch semestrach pracy w takiej formie, powrót do nauki stacjonarnej nie był już taki sam. Wielu studentów, a także wykładowców, wciąż nie mogło wrócić na Uczelnię aby kontynuować edukację w sposób stacjonarny. W odpowiedzi na tą sytuację, Wydział Computing BCIT postanowił wdrożyć metodologię nauczania HyFlex. HyFlex jest metodą, która pozwala studentom brać udział w zajęciach albo na uczelni albo z domu. Po roku stosowania, przeprowadzono seminaria post hoc, w których zapytano wykładowców o ich opinię na temat różnych podejść organizacji zajęć, w tym metody HyFlex, ich skuteczności a także wyzwań operacyjnych każdego podejścia. Wstępna analiza informacji zwrotnej wykazała, że synchroniczne dostarczanie HyFlex z jednoczesnym nauczaniem stacjonarnym i online było opcją najtrudniejszą. Skuteczność metodologii HyFlex wymagała przydziału dodatkowych zasobów w porównaniu z konwencjonalnym dostarczaniem treści. Pomimo tego, przejście do trybu online i HyFlex pokazało też kilka możliwości poprawy uczenia informatyki, jednocześnie identyfikując odpowiednie wyzwania, które należy rozwiązać, aby odnieść sukces.

img
10 grudnia 09:00-10:00
Od upadku Nokii do najlepszego modelu nauczania przedsiębiorczości na świecie – krótka historia innowacyjnej edukacji

Oulu to jedno z najmłodszych i najszybciej rozwijających się miast w Europie. Przyciąga ogromną liczbę inwestycji typu venture capital i niedawno zostało wybrane Europejską Stolicą Kultury 2026. Ten niesamowity rozwój to nie jest dzieło przypadku. Jeszcze kilka lat temu miasto przeżywało największą zapaść w swojej historii – związaną z upadkiem Nokii, głównego pracodawcy w regionie. Między innymi dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w edukacji udało się nie tylko odbudować lokalny potencjał, ale także wyznaczyć nową ścieżkę wzrostu. To właśnie w tym czasie powstał także LAB Studio model – innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości, który został wybrany jako najlepszy na świecie. Na wykładzie opowiemy o historii tego programu, jego założeniach, a także doświadczeniach w pracy w tak innowacyjnym środowisku.

Szczegóły warsztatów

img
10:00-12:00
Gdy próżniactwo społeczne bierze górę - jak budować i wzmacniać zaangażowanie uczestników w grupie

Czy masz czasem poczucie, że nie rozumiesz grupy, z którą pracujesz? Wkładasz 100% swojego zaangażowania, podczas gdy uczestnicy i uczestniczki niekoniecznie podzielają twój entuzjazm i zainteresowanie tematem? Być może nie raz zastanawiałaś/zastanawiałeś się, co robisz nie tak lub co z tymi ludźmi jest nie tak? Jak sprawić, aby ich zaangażowanie w proces było choć odrobinę pełniejsze? Pierwszym krokiem w odpowiedzi na te pytania, może być nasza rozmowa podczas EDU 360, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. Podzielę się doświadczeniem, wiedzą i zaproponuję kilka rozwiązań. Wszystko w duchu praktyki.

img
10:00-12:00
„Wyjdź poza schemat" Zajęcia inspirowane Wielkimi Lekcjami Marii Montessori i metodą storyline

Celem warsztatu jest zainspirowanie uczestników do niesienia pomocy dzieciom w wychodzeniu poza schematy myślowe, rozumieniu i stosowaniu metafor, komunikowaniu się za pomocą różnych kanałów czy rekwizytów. Podczas warsztatu zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania metodyczne inspirowane elementami synektyki, metodą opowieści wychowawczej, Wielkimi Lekcjami Marii Montessori. Prowadzące warsztat omówią specyficzne właściwości, walory edukacyjne tego typu zajęć oraz zadania nauczycieli związane z ich realizacją.

img
10:00-12:00
Zgrywalizowana dydaktyka – warsztat dla osób początkujących

Grywalizacja to umiejętne wykorzystywanie mechanizmów stosowanych w świecie gier i przeniesienie ich na proces edukacyjny w taki sposób, aby uzyskać wysokie zaangażowanie w wykonywanie zadań dotąd uważanych za niezbyt interesujące. Włączenie elementu rywalizacji sprawia, że uczniowie chętniej podejmują nowe wyzwania, a poczucie celu i sprawczości, element nagrody za włożony wysiłek a także przyzwolenie na popełnianie błędów, dodatkowo wzmaga zaangażowanie. Podczas warsztatu poznamy narzędzia przydatne do planowania zajęć z wykorzystaniem elementów grywalizacji na poziomie podstawowym.

img
10:00-12:00
Znaleźć motywację - misja wykonalna!

Motywacja to jeden z najważniejszych problemów zarówno w edukacji jak i pracy zawodowej z drugim człowiekiem. Nie zawsze jednak wiemy, jak skutecznie motywować. Zdarza się, że szukamy sposobów wpływania na ludzi, czasem używając manipulacji czy presji. Jak temu zapobiec? Jak pomóc uczniom, studentom i pracownikom w odnalezieniu źródeł motywacji na każdym etapie rozwoju? Podczas warsztatu zdobędziesz nową a także ustrukturyzujesz dotychczasową wiedzę na temat motywacji. Dowiesz się co "działa" a co "nie działa", zrozumiesz reguły motywacji oraz otrzymasz rekomendacje i praktyczne porady.

img
12:15-14:15
Siła relacji, ich rola i znaczenie w procesie edukacyjnym

Lepiej mieć rację czy relację? Edukacja przyszłości to nie tylko nowoczesne technologie, najnowsze trendy, czy rewolucyjne zmiany. To także często proste i znane prawdy skupione wokół hasła „edukacja to relacja”. Tylko jak przełożyć to hasło na nasze codzienne zmagania? To przecież nie jest takie proste… Czy to się może dziać samo? W czym mi to pomoże? Na warsztacie poruszymy tematy dotyczące roli i znaczenia relacji w edukacji, korzyści z jej budowania dla obydwu stron oraz poznamy narzędzia, które mogą być pomocne w jej rozwijaniu.

img
12:15-14:15
„Inkluzja na wyższym poziomie?" Student ze SPE w warunkach kształcenia stacjonarnego, zdalnego i hybrydowego

Podczas warsztatu podejmiemy próbę „innego” spojrzenia na studenta ze SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Dyskusji poddane będą zagadnienia dotyczące planowania i organizacji pracy ze studentem ze SPE oraz przykładowe rozwiązania w tym zakresie, min. budowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dostosowania organizacyjne i metodyczne oraz doświadczenia związane ze stosowaniem omawianych rozwiązań w pracy ze studentami podczas zajęć stacjonarnych, zdalnych i hybrydowych.

img
12:15-14:15
Zgrywalizowana dydaktyka – warsztat dla osób zaawansowanych

Grywalizacja to umiejętne wykorzystywanie mechanizmów stosowanych w świecie gier i przeniesienie ich na proces edukacyjny w taki sposób, aby uzyskać wysokie zaangażowanie w wykonywanie zadań dotąd uważanych za niezbyt interesujące. Włączenie elementu rywalizacji sprawia, że uczniowie chętniej podejmują nowe wyzwania, a poczucie celu i sprawczości, element nagrody za włożony wysiłek a także przyzwolenie na popełnianie błędów, dodatkowo wzmaga zaangażowanie. Podczas warsztatu poznamy narzędzia przydatne do planowania zajęć z wykorzystaniem elementów grywalizacji na poziomie zaawansowanym.

img
12:15-14:15
EDU JAM – sesja kreatywna w oparciu o metodę Design Thinking

Dwugodzinna warsztatowa sesja kreatywna podczas której w zespołach zidentyfikujemy obszary problemowe w naszej edukacji i stworzymy koncepcje innowacyjnych rozwiązań w oparciu o metodę Design Thinking. Będziemy mieli szansę nie tylko nauczyć się, jak tworzyć innowacje oraz pracować w interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołach, ale przede wszystkim to doskonała szansa na rozszerzenie sieci kontaktów o osoby, którym również zależy na poprawie funkcjonowania naszej edukacji. Wszystko to pod okiem eksperta ds. innowacji Popojutrze 2.0.

img
15:00-17:00
Bezpieczeństwo IT w edukacji. Jak bezpiecznie pracować online?

Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z pracy online. Podczas warsztatu omówimy największe wyzwania cyfrowego bezpieczeństwa w edukacji oraz najnowsze metody ataków na dane osobowe. Zwrócimy uwagę na hasło jako fundament bezpieczeństwa, który musi być solidny. Omówimy metody zabezpieczania danych osobowych w serwisach chmurowych oraz najważniejsze elementy „higieny” komputera wykładowcy. Pokarzemy też przykłady narzędzi zwiększających bezpieczeństwo w edukacji.

img
15:00-17:00
Technika Research Pitch – skuteczna prezentacja drogą do pozyskiwania grantów.

Prowadzisz własne badania? Dążysz do zdobycia grantów na ich sfinansowanie? Chciałbyś zainteresować nimi świat biznesu? W obecnej rzeczywistości, starając się o granty na badania, coraz częściej stajemy przed koniecznością wygłoszenia krótkiego przemówienia perswazyjnego, tzw. research pitch. Bardzo często pierwszą intuicją naukowca jest wygłaszanie research pitch w sposób analogiczny do przygotowania wniosku grantowego, poprzez koncentrowanie się na przedmiocie prowadzonych badań oraz własnych osiągnięciach badawczych. Najczęściej jednak podejście to powoduje, że nie otrzymujemy finansowania, a w rezultacie czujemy frustrację i zniechęcenie. Jak zatem wygłaszać skuteczne przemówienia perswazyjne? Zapraszamy na warsztat.

img
15:00-17:00
Metoda projektu grupowego. Jak wykorzystać w edukacji potęgę Internetu

Współczesna i innowacyjna edukacja jest nierozerwalnie związana z nowoczesnymi technologiami. Istnieje wiele metod, które korzystają z tych rozwiązań. Jedną z nich jest metoda projektu grupowego. Metoda wiąże ze sobą różnego rodzaju media, począwszy od tych tradycyjnych – książki, aż po nowoczesne technologie – komputery, laptopy czy też smartfony lub tablety. Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, jak wykorzystać potęgę Internetu w edukacji.

img
15:00-17:00
Czy druk 3D może być EKO? Warsztat praktyczny ze studia EDUKO

Na naszych oczach rodzi się nowa era dominacji druku 3D. Tempo, w jakim druk przestrzenny opanowuje różne branże gospodarki, w tym szczególnie medycyny, jest imponujące. Czy dzieci, młodzież i studenci powinni mieć szansę aby poznać tą technologię i korzystać z niej w procesie edukacyjnym? Jak najbardziej tak. Druk 3D pozwala na rozwój kreatywności i innowacji, ale nie tylko. Stwarza też ogromną przestrzeń do bardziej świadomego życia i pracy w aspekcie ochrony środowiska. Znaczenie druku 3D odzwierciedla też fakt wprowadzenia go jako nowej kluczowej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W czasie warsztatów poznacie zasady druku 3D, skanowania 3D, tworzenia własnych projektów – przekonacie się jak wiele rzeczy można przy jego pomocy naprawić zamiast wyrzucać. Transmisja warsztatu ze studia EDUKO wyposażonego w niezbędne urządzenia i materiały w tym drukarki 3D, skanery 3D, długopisy 3D, materiały eksploatacyjne.

Bilety

Sprzedaż biletów jest wspierana poprzez system Konfeo

img

STANDARD

449 PLN

 • Dostępna do 31 października
 • Wykłady eksperckie połączone z sesją Q&A – prowadzone przez ekspertów z międzynarodowego środowiska,
 • Zaproszenie na dedykowany, bezpłatny webinar (do 3 miesięcy po wydarzeniu)
 • Imienny certyfikat udziału w wydarzeniu dla każdego uczestnika
imgZapisz się
img

FINAL

499 PLN

 • Dostępna do końca listopada
 • Wykłady eksperckie połączone z sesją Q&A – prowadzone przez ekspertów z międzynarodowego środowiska,
 • Zaproszenie na dedykowany, bezpłatny webinar (do 3 miesięcy po wydarzeniu)
 • Imienny certyfikat udziału w wydarzeniu dla każdego uczestnika
imgZapisz się
img

Zniżka grupowa

10-15%

 • W przypadku zapisania się 3 osób z jednej instytucji, zniżka wynosi 10% od obecnie dostępnej ceny
 • W przypadku zapisania się 5 osób z jednej instytucji, zniżka wynosi 15% od obecnie dostępnej ceny
 • W przypadku zapisania się >10 osób z jednej instytucji zapraszamy do kontaktu
imgSkontaktuj się

Prelegenci

img

Dr Carrie Chassels

Dziekan Northeastern University

img

Trevor Lord, MBA

Profesor BCIT, członek Microsoft podczas sabbatical

img

Thomas Lane

Kierownik programu Computer Information Technology

img

Damian Godlewski

Trener w obszarze rozwoju osobistego, coach

img

Łukasz Dzieran

Edukator, popularyzotor nauki, fundacja EDUKO

img

Dr Marcin Bielicki

Menadżer

img

Anna Kaszyca

Nauczycielka Montessori, psychoterapeutka Gestalt

img

Dr Beata Master

Coach oraz trener kompetencji interpersonalnych

img

Dr Hanna Wiczanowska

Doktor nauk prawnych, certyfikowany trener biznesu

img

Dr Tomasz Tokarz

Trener, coach, mediator, wykładowca akademicki

img

Marcin Pieleszek

Wykładowca akademicki, trener IT

img

dr Iwona Wendreńska

Wykładowca akademicki, oligofrenopedagog